ต้นปีบ

ต้นปีบ หรือภาษาเหนือเรียกว่า ต้นกาสะลอง เป็นพรรณไม้ยืนต้นสูงตั้งแต่ 8 – 15 เมตร ต้นปีบมีลักษณะของดอกไม้ที่เป็นรูปแตรสีขาว มีกลิ่นหอมนวลอ่อนๆ ต้นปีบเป็นต้นไม้ประดับมงคลชนิดหนึ่งที่นิยมมากปลูกไว้บริเวณบ้าน ต้นปีบ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Millingtonia hortensis เป็นต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงตั้งแต่ 8 – 15 เมตรบางต้นอาจสูงได้ถึง 20 เมตรขึ้นอยู่กับอายุและการดูแลรักษา ลำต้นมีลักษณะผอมสูงตรงขึ้นไป เป็นเรือนยอดพุ่ม เปลือกต้นมีสีน้ำตาลและแตกเป็นร่อง ใบมีลักษณะอ่อนแบบขนนก

ต้นปีบมีลักษณะเฉพาะตรงที่ดอกของมัน ดอกมีสีขาวนวล มีลักษณะเป็นรูปแตรห้อยลงจากยอดกิ่งและออกดอกเป็นพุ่มๆ ประมาณ 4-6 ดอกต่อหนึ่งพุ่ม ดอกมีลักษณะเป็นใบแยกเป็น 4 แฉกมีเกสรอยู่ตรงกลาง ดอกมีกลิ่นหอมนวลอ่อนๆ มักจะออกดอกช่วงฤดูหนาว กลิ่นของดอกปีบนั้นที่ให้มีบางสับสนระหว่างกลิ่นของดอกตีนเป็ดและดอกปีบ ซึ่งมีกลิ่นที่คล้ายกัน แต่กลิ่นของดอกตีนเป็ดนั้นมีกลิ่นที่ฉุนและเวียนหัว แต่กลิ่นของดอกปีบจะหอมอ่อนๆ และมีโชยเกินไป นอกจากเข้าใกล้ต้นจะได้กลิ่นดอกปีบ

ดอกปีบมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการขยายหลอดลม สาเหตุของหอบหืด เนื่องดอกมีสารประเภท hispidulin ในสมัยก่อนคนมักนำดอกปีบมาตากแห้งและนำดอกแห้งนั้นมาทำเป็นไส้ยาสูบ ยาสูบดอกปีบนั้นเป็นที่นิยมมากในกลุ่มชนชั้นสูงในไทย เช่น ข้าหลวง พระยา คหบดิน และกลุ่มชาววัง รวมถึง คุณหญิง หม่อมเจ้า ต่างๆมักนิยมนำดอกปีบมาทำเป็นยาสูบเนื่องจากกลิ่นหอมของดอก