Tag Archives: พืชพรรณหายาก

พืชพรรณหายาก

Published / by adminsforit

   ในโลกเรามีพรรณไม้นานาชนิดมากมาย บางชนิดเหมาะสมแก่การปลูก บางชนิดไม่เหมาะแก่การปลูก พรรณไม้แปลกตามากมายและหายากนั้นมีอยู่บนโลกและการเข้าถึงนั้นมีความยากพอสมควร ดังนั้นเราขอนำบทความนี้ไปชมพรรณไม้หรือพืชหายากให้ชมครับ

Nepenthes Tanax เป็นต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ ต้นไม้ชนิดนี้ถูกกระจายถูกมากและสามารถหาง่ายตามเขตป่าร้อนชื้น นอกจากนี้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงยังนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ แต่เป็นสายพันธุ์เล็ก ซึ่งสายพันธุ์ Nepenthes Tanax นี้มีขนาดใหญ่มากและต้องค้นหาในแถบป่าร้อนชื้นเช่น เบอร์เนียว, อเมซอน เป็นต้น

Rafflesiaarnoldiiเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 70-80 เซนติเมตร เป็นกาฝากชนิดหนึ่งที่อาศัยกินน้ำเลี้ยงจากรากและลำต้นของไม้เถา ลักษณะของดอกไม้เป็นดอกแผ่กว้างมีสีน้ำตาลอมแดง ดอกไม้ชนิดนี้อยู่ในป่าลึกและมีจำนวนน้อยและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

Strangler fig คือกาฝากชนิดหนึ่ง เป็นไม้เถาวัลย์อาศัยดูดซับสารอาหารจากต้นไม้อื่นและเจริญเติบโตขึ้นอย่าง ช้าๆ เหมือนกาฝาก แต่ขนาดใหญ่กว่ามากพอๆกับต้นที่มันเกาะอาศัยอยู่ทีเดียว รากของมันไม่ได้แค่เกาะไปกับต้นไม้ที่มันอาศัย แต่จะพันรัดไปรอบทั้งลำต้นเลยทีเดียว จนในที่สุดโอบรัดต้นไม้ใหญ่และสังหารต้นไม้นั้นๆ

Amorphophallustitanium เป็นที่รู้จักในชื่อ ดอกไม้ศพ เนื่องจากกลิ่นของมันเหม็นมากเหมือนกับศพ ดอกไม้ชนิดนี้พบมากในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย กลิ่นของมันช่วยในการป้องกันจากสัตว์กินพืชแต่จะล่อพวกแมลงวันมาเพื่อผสมเกษรของมัน